YeniDepo Sanal Mağazacılık 'ın kişesel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır.En başta "Kişisel verilerin korunması Kanunu" (KVKK) ile kişisel verilerin korunması ve işlenme esasları belirlenmiştir.Ayrıca 6563 Sayılı "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi" hakkında kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir.5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörümüştür.Öte yandan, 6502 Sayılı "Tüketicinin Korunması" hakkında kanun ve Mesafeli Satışlar Yönetmeliği'nden yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.


YeniDepo Sanal Mağazacılık Kişisel Verilerin Toplanmasında Hangi Yöntemleri Kullanıyor?

"www.yenidepo.com" un web sitesinden veya mobil uygulamalarından işlem yapan müşterilerin paylaştıkları veriler,müşterilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca YeniDepo Sanal Mağazacılık tarafından işlenmektedir. YeniDepo Sanal Mağazacılık'e ait olan "www.yenidepo.com" web sitesi çerez(cookie) kullanılan bir sitedir.Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına yada sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan,çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan dosyadır. "www.yenidepo.com" un ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni'nde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak,işleyecek,üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. "www.yenidepo.com" çerezleri; günlük dosyaları,boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. "www.yenidepo.com" size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin ve mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. "www.yenidepo.com" çevrimiçi ve çevrimdışı toplanan bilgileri gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir."www.yenidepo.com" mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise depolama alanınızda uzun süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adreslerini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.


İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

"www.yenidepo.com" çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve websitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanılır. bu kullanım parolanızı kaydeden ve websitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir."www.yenidepo.com" web sitesine nereden bağlandığınız web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılır."www.yenidepo.com" web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır.Bu şekilde web sitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.


İnternet Sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

"www.yenidepo.com" web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir.Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgi ve analizleri kullanır.Bu reklamları sunarken, web sitenizin sizi tanıyabilmesi amacıyla internet tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirebilir. İnternet tarayıcınızı "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "allaboutcookies.org" yada "youtonlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.


YeniDepo Sanal Mağazacılık kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

YeniDepo Sanal Mağazacılık, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,


YeniDepo Sanal Mağazacılık kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

YeniDepo Sanal Mağazacılık ile paylaşılan kişisel veriler, YeniDepo Sanal Mağazacılık gözetimi ve kontrolü altındadır. YeniDepo Sanal Mağazacılık yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.


YeniDepo Sanal Mağazacılık kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Deniz Butik sorumlu değildir. Kişisel verileriniz Deniz Butik'in hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme
  • İşlenmişse bilgi talep etme
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurtiçinde / Yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme
  • Eksik yada yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
  • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme
  • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda 9 (Dokuz) madde de belirtilmiş olan hakların tamamına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.


Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca sahip olduğunuz haklar YeniDepo Sanal Mağazacılık'in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.


Verilerin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca YeniDepo Sanal Mağazacılık'in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda YeniDepo Sanal Mağazacılık'in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin YeniDepo Sanal Mağazacılık ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.


YeniDepo Sanal Mağazacılık 'a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@yenidepo.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.